Analityka internetowa


Nie wystarczy, by Twoja firma była w Internecie. By odnieść sukces, musi w nim być w odpowiedni sposób.

Choć dla większości przedsiębiorców oczywista już stała się konieczność posiadania firmowej strony internetowej, to wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że skuteczne z biznesowego punktu widzenia funkcjonowanie w Sieci wiąże się z podejmowaniem decyzji, które mają realny wpływ na rozwój firmy, a które wynikają z fachowej wiedzy na temat mechanizmów marketingu internetowego. Czy wpływ ten będzie negatywny czy pozytywny zależy od tego, czy decyzje zapadną na bazie rzetelnej analizy danych płynących z Internetu.

Estetyka w Internecie to za mało!


Strona internetowa firmy to jej wirtualna wizytówka. Tak jak wizytówka klasyczna musi więc być ładna, zwracająca uwagę i zapadająca w pamięci. To jednak nie wszystko!

e-marketing

Trzymający rękę na pulsie nowoczesności przedsiębiorca dobrze wie, że strona internetowa stanowiąca wirtualną wizytówkę jego działalności musi łączyć w sobie estetykę z funkcjonalnością.

Wbrew pozorom to jednak nie wystarczy - sprawny mariaż estetyki z funkcjonalnością często nie przekłada się na biznesowe powodzenie strony. Mimo cieszącego oko stylu i optymalnego kodu strona może wciąż nie spełniać swojej funkcji. Klienci odwiedzający ją z jakichś powodów szybko ją wyłączają lub nie zadają sobie trudu, by dokładnie ją zwiedzić, a już tym bardziej skorzystać z oferowanych przez nią możliwości.

Strona firmy pełni nie tylko funkcje informacyjne, lecz także marketingowe, np. w postaci zaproszenia do newslettera, albo już te najważniejsze - czysto biznesowe - gdy oferuje możliwość zakupów. Dobra strona internetowa zachęca i przekonuje klienta do interakcji, czynnego zaangażowania się, które z kolei zapewnia firmie zysk - a to długofalowy przez realizację celów marketingowych, a to natychmiastowy poprzez realizację transakcji.

Konwersja - Święty Graal marketingu internetowego


Sama wizyta potencjalnego Klienta na Twojej stronie to za mało! Strona musi spowodować, że zamieni się on (przekonwertuje) w Klienta faktycznego.

Przejście od biernego przeglądania strony do aktywnego zaangażowania klienta nazywamy konwersją.

Funkcjonalność i estetyka są, rzecz jasna, kluczowe i niezbędne. Jednak pierwotny wobec nich cel działania nowoczesnej strony stanowi osiągnięcie jak najwyższego współczynnika konwersji, tj. stosunku liczby odwiedziń, podczas których nastąpiło wspomniane zaangażowanie do wizyt biernych, podczas których nie wydarzyło się nic istotnego.

Analityka internetowa - najważniejszy element równania


Ładna i funkcjonalna strona wcale nie musi przekładać się na wysoki współczynnik konwersji. Jeśli design strony nie koresponduje z oczekiwaniami klientów, to choćby był on najpiękniejszy i najoryginalniejszy, nie spełni swojego celu. Porażka wielu stron zorientowanych na pozyskiwanie klientów wiąże się z niekoniecznie uświadomioną tendecją, w wyniku której twórcy stron - zarówno projektanci jak i marketingowcy - oczekują, że to strona wykształci potrzeby i oczekiwania klienta. Tymczasem w Internecie działa to zupełnie w drugą stronę.

Jeśli chcemy wysokiej konwersji, musimy wyjść naprzeciw Klientowi. Za tym gładkim zdaniem kryje się bardzo złożona rzeczywistość, opisana wieloma współczynnikami i jak najbardziej mierzalna. Dzięki dostępnym w Internecie narzędziom analitycznym owe potrzeby i oczekiwania Klienta możemy poznać i w ten sposób dowiedzieć się, dlaczego strona internetowa firmy nie spełnia swojego zadania.

Obsługa tych narzędzi wymaga wiedzy, a także badawczego dystansu, które cechują niezależnego analityka internetowego - specjalistę w dziedzinie nowoczesnego marketingu internetowego.

Zamiana olbrzymiej ilości danych w nową jakość dla Twojego biznesu


Analityk internetowy to profesjonalista, który wie, jak funkcjonuje internetowy marketing i który potrafi dopasować stronę internetową do dynamicznie zmieniających się, mierzalnych realiów rynku.

Działanie strony internetowej, jej popularość, aktywność odwiedzających ją użytkowników - wszystko to opisane jest wieloma liczbami i współczynnikami raportowanymi przez odpowiednie specjalistyczne narzędzia. Orientacja w tym liczbowym gąszczu wydaje się bardzo trudna, a wyciągnięcie merytorycznych wniosków - niemożliwe. Rzeczywiście, analiza danych związanych z marketingiem internetowym jak każda nowa dziedzina wiedzy wymaga doświadczenia, umiejętności i czasu poświęconego na naukę. Jest to specjalizacja pokrywająca się z projektowaniem stron, ale daleko poza nie wykraczająca. Samo projektowanie zajmuje służebną pozycję wobec analizy.

To do analityka należy wskazanie słabych punktów designu strony, nie tyle z estetycznego, co pragmatycznego punktu widzenia. Bo czasem złe ulokowanie przycisku ‘Zarejestruj się’ może znacząco obniżyć współczynnik konwersji.

Informacje o słabych i mocnych punktach strony zawarte są w oceanie liczb, którymi zajmuje się analityki internetowy. Z tego pozornego chaosu potrafi on wyłowić bezcenne wskazówki, które okazują się kluczowe dla poprawienia skuteczności strony internetowej w pozyskiwaniu użytkowników i zdobywaniu klientów.

Szukasz rozwiązań dla Twojej firmy?